תנאי שימוש

תקנון והסכם משתמש לאתר  https://www.american-comfort.co.il/ (“האתר”)

אתר אמריקן קומפורט משמש כאתר תדמיתי של רשת “אמריקן קומפורט” וכן, כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים“, “הרוכש/ים” ו/או “אתם”).

האתר בבעלות חברת עמינח רשתות שיווק בע”מ ח.פ 510402324 ומופעל על ידה. (חברת עמינח, לרבות כל חברה קשורה, ספק, עובד, קבלן, מנהל ו/או מי מטעמם, להלן יחד ולחוד לפי העניין: “החברה“)

אנא קראו התקנון האלו (כהגדרתם מטה) היטב, שכן הם הסכם מחייב לכל דבר ועניין ביניכם לבין החברה. האמור במסמך זה הינם תנאים כלליים שיש לראות בהם חלק בלתי נפרד מכל עסקת מכר ומסמך גילוי המופיעים באתר או בוצעו באמצעותו.

גלישה באתר, רכישת המוצרים או השירותים המוצעים בו, או כל שימוש אחר בו מלמדים על הסכמתכם לתקנון כהגדרתו מטה וכן לכל יתר ההנחיות שלנו.

לכן אם אינכם מסכימים לכל אחד מהתנאים שלמטה או במסמכים האחרים, אנא אל תעשו שימוש כל שהוא באתר.


כותרות הסעיפים הינם לשם הנוחות בלבד ואינם מחייבות.

השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה עקב מגבלות השפה העברית בלבד, הוא חל על בני כל המגדרים ולא נועד לפגוע באיש (או אישה).

תוקף התקנון

 1. התקנון הוא הסכם מחייב. תקנון זה, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנומדיניות משלוחיםמדיניות ביטולים והחזרות וכן כל מקום באתר בו מופיעים תנאים המתייחסים לפעילות החברה, האתר או לעסקה ספציפית יקראו בהסכם זה “התקנון” והם, כולם, הסכם מחייב לכל דבר ועניין ביניכם לבין החברה.
 2. כל פעולה באתר משמעה הסכמה לתקנון. כל פעולה שתבצעו באתר משמעה הסכמתכם לתקנון (ולכל יתר מסמכי החברה המחייבים) כפי שהוא במועד ביצוע כל פעולה. אנא אל תבצעו פעולה כלשהי באתר אם אינכם מסכימים לרכיב כלשהו בתקנון ובמסמכים.
 3. שינוי התקנון אפשרי בכל עת. יש לבדוק את נוסחו במועד אישור העסקה – שכן זה הוא הנוסח המחייב אתכם. תקנון זה, מטבע הדברים, עשוי להשתנות מעת לעת וכך גם תנאיו, לרבות התחייבויות הרוכשים והתחייבויות החברה. הודעה על שינויים אלו לא תימסר. כל שינוי שבוצע טרם לאישור העסקה (כהגדרתו מטה) יחייב את הרוכש. שינויים שבוצעו לאחר מועד אישור העסקה לא יהיו מחייבים כלפי אותו רוכש ספציפי בלבד, אך יהיו בעלי תוקף ביחס לכל יתר הרוכשים. על כן, אנא קראו תנאים אלו היטב טרם ביצוע ההזמנה שכן רק הם יחייבו אתכם.

האתר ופעולותיו

 • אתר האינטרנט תחת שם המתחם אמריקן קומפורט הוא בבלעדיות מלאה של החברה ומשמש פלטפורמה אינטרנטית לצורך רכישת מוצריה, במקביל לחנויות שבקרבת מקום מגוריכם.
 • נדגיש, שכל המוצרים, התמונות, התכנים, העיצובים, הסימנים המזהים וכל יתר המוצג באתר הוא בעלות בלעדית של החברה (לרבות חברות קשורות) בלבד וכי כל הפרה, העתקה ו/או שימוש אסור אחר עלולים להוביל לנקיטת הליכים משפטיים כנגד מפר הזכויות.
 • האתר לשימוש לא מסחרי בלבד ואין לבצע בו שינויים. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד וחל איסור לבצע באתר ובנתונים המוצגים בו כל שימוש מסחרי. כמו כן אסור לבצע באתר, בתכניו ובכל תוצריו כל שינוי שהוא. אסור להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להרשות, להעביר, למכור, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל פעולה אחרת באתר, בתוכנה ו/או בקוד המפעילים אותו ובתכנים שבו (כהגדרתם להלן, לרבות אך לא רק בנתונים המופיעים בו, ביצירות הנכללות בו ובמוצרים ו/או בשירותים הניתנים להשגה באמצעותו).
 • כל רכישה מחייבת הרשמה. כל רכישה במסגרת האתר מחייבת את הרשמתכם לאתר ומסירת הפרטים הרלוונטיים הנדרשים לחברה.

רישום לאתר ופרטים אישיים

 • הרשמה לאתר מחייבת מסירת פרטים נכונים. כל רישום לאתר מחייב הזנת פרטים אישיים או מזהים, כמופיע בעמוד ההרשמה. חלקם מהווים חובה (למשל שם מלא ומדוייק, כתובת, טלפון לתיאום המסירה וכדומה) וחלקם רשות (כתובת הדוא”ל לקבלת מסרים פרסומיים אטרקטיביים).

שימו לב שאם אינכם מעוניינים למסור לחברה מי מפרטים אלו, עומדת לרשותכם הזכות שלא להרשם לאתר ולא לבצע בו הזמנה. ככל שבחרתם אחרת אך מסרתם פרטים חלקיים או לא נכונים, יתכן מאוד שהשירות שתקבלו מהחברה יפגם או שהעסקאות בהן תבחרו ועליהן שילמתם לא יושלמו בצורה טובה.

 • כשירות. האתר מיועד אך ורק לשימושם של משתמשים בגירים (בני יותר מ-18 שנים) המחזיקים באמצעי תשלום המקובל על החברה. אין אפשרות לביצוע הזמנות ורכישות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר.
 • האחריות על פרטי חשבונכם – עליכם בלבד. עליכם לשמור על הסיסמא שלכם (יחד עם יתר פרטי חשבונכם) בסודיות, ולא לחשוף אותה בפני אדם אחר כלשהו. כל חשיפה או ניצול לרעה של הסיסמא או של חשבונכם יהיו באחריותכם הבלעדית בלבד. עם זאת, ככל שחשבונכם נפרץ או נוצל לרעה, אנא צרו עימנו קשר, הוכיחו לשביעות רצוננו את בעלותכם בחשבון ואנחנו נפעל על מנת להחזיר לידיכם את השליטה בחשבונכם.
 • חשבון עשוי להיות מסורב או להסגר, לפי שיקול דעת החברה. החברה תהיה רשאית לסרב לפתוח חשבון, ולחילופין – למחוק חשבון שנפתח, אם הדבר נדרש לפי שיקול דעתה הבלעדי לשם הגנה על האתר, הנאתם של גולשיו, החברה, עובדיה, נציגיה וכל צד שלישי שהוא. לא תהיה לכם כל טענה כנגד סירוב כאמור מכל סיבה שהיא, למעט חובת החברה לבצע את העסקאות בגינן שילמתם או לבטלן, אם זכות זו עומדת לזכות החברה בדין או בתקנון.
 • החשבון אישי ואינו ניתן להעברה. חשבונכם באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. החשבון מסתמך על פרטי כרטיס האשראי אותו הזנתם ופרטי הקשר אותם מסרתם.
 • הצהרות והתחייבוית נוספות. בהרשמתכם לאתר אתם מצהירים ומתחייבים כי –
  • המידע שתמסרו לחברה ובחשבונכם יהיה נכון, עדכני, מלא ומדוייק, וככל שלא תעשו כך – החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה שתנבע מכך.
  • כל המידע שתספקו לאתר יסופק מרצונכם החופשי בלבד ובתום לב, והחברה תהיה זכאית להשתמש בו כמפורט בתקנון (לרבות מדיניות הפרטיות).
  • אין להעביר את חשבונכם ולא את הזכות לעשות בו שימוש, בתשלום או שלא בתשלום, לאדם או תאגיד אחר כלשהו.
  • לא תתירו לאחרים לעשות כל שימוש בחשבונכם.

השימוש באתר

 1. החברה אינה אחראית למידע או לטעויות, אך רשאית לתקנן. החברה לא תהיה אחראית לכל מידע הנכלל באתר או לכל טעות שנפלה במידע כאמור, לרבות לא רק עקב טעות בהבנה, טעות קולמוס וכל טעות אחרת, כגון אך לא רק טעויות במחירים הנקובים באתר, בשאלת המצאות המוצר במלאי וכדומה. עם זאת, ככל שאיתרה החברה טעות כזו או אחרת תהא רשאית לתקנה ולא תהיה כל טענה כנגדה עקב כך.
 2. החברה רשאית לשנות ולהסיר כל מוצר או תוכן. החברה תהיה רשאית בכל עת להסיר, להוסיף ו/או לשנות כל תוכן או מוצר המופיע באתר ולא תהיה לכם כל טענה בעניין זה, בין אם הודיעה על כך מראש ובין אם לאו, כל עוד לא אושרה העסקה המתייחסת לאותו מוצר.
 3. חל איסור לעשות שימוש באתר –
  1. אלא למטרות אישיות ושלכם בלבד.
  2. באופן העשוי לגרום להפרת זכויות החברה, משתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה.
  3. באופן שיש בו כדי לפגוע או להטריד את החברה או אחרים.
  4. באמצעות התחזות לאדם ו/או גוף שאינו הרוכש ו/או משלוח הודעה עבור כל אדם אחר שאיננו הרוכש.
  5. באופן העלול להטיל אחריות משפטית על החברה, להפריע למשתמשי האתר, להקשות על ביצוע ההזמנות לרוכש או לאחרים או לפגוע בדרך כלשהי במוניטין החברה.
  6. באופן החורג ממטרות האתר או שלא בדרך הרגילה הנקובה בו.
  7. באופן שיש בו כדי להפחית את הנאתם של אחרים מהאתר או מיתר מוצרי או שירותי החברה (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS), הצעת הצעות שלא תעמדו בהן וכד’).
  8. באופן הכולל החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוסים), תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עויינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר או למחשביהם של משתמשים אחרים.
  9. באופן הכולל הפעלת כל תוכנת “רובוט” או סורק אחר של האתר ו/או מאגר הנתונים שבו. כן אסור לעשות כל שימוש באתר ו/או במאגר הנתונים שבו לכל מטרה שהיא, אלא בהתאם לרשיון שבהסכם זה.
  10. באופן הכולל שימוש ו/או יצירת גישה לכל תוכן, שירות או מוצר שברגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו, להורידו או לקבלו לרשות המשתמש בדרך אחרת.
  11. לפעול בדרך כלשהי להנאה משירות או מוצר שניתן בתשלום, מבלי לשלם את המחיר הנדרש, בין אם באופן אישי ובין אם עבור אחר, וכן בדרך אחרת אשר יש בה כדי לפגוע באמינות העסקאות המתבצעות באמצעות האתר.
  12. העתקת, תרגום, התאמת, מכירת, שינוי, עיבוד, פירוק או הרכבה מחדש של עיצוב, חומרה ו/או תוכנה אשר מצויה בשימוש האתר וכל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר;
  13. יצירת מוצרים הדומים או זהים למוצרים הנמצאים באתר ו/או הצגתם כאילו הם של החברה בעוד שלא החברה ייצרה ומכרה אותם;
  14. איסוף כל מידע שהוא על המשתמשים באתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא”ל שלהם וכו’).

המוצרים באתר ובהזמנות

 1. מלאי המוצרים שבידי החברה. המוצרים המוצעים באתר מצויים במלאי החברה, אלא אם צוין אחרת. עם זאת, ככל ונפלה טעות ברישומינו, כל הזמנה לא תחשב כמחייבת עד להגיע מועד אישור העסקה, כמוסבר בסעיף 32 מטה.

אנו איננו מתחייבים להחזיק מלאי מסוים של מוצרים כלשהם וכמות המוצרים שבמלאי עלולים להשתנות לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 1. המוצרים המופיעים באתר. החברה רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או להוריד מוצרים המוצגים באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

כך גם ביחס למוצרים המוצגים כחלק ממבצע או הנחה – הורדתם מהאתר או מרשימת המוצרים שבמבצע וכן הוספתם של אחרים או שינוי תנאי המבצע, כולם נמצאים תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבצעים והנחות עלולים להסתיים בכל עת וללא התראה מוקדמת ולא תהיה כל טענה עקב כך כנגד החברה.

 1. התמונות להמחשה בלבד. הצילומים, התיאורים, הצבעים וכל אלמנט אחר המוצג ויזואלית באתר הם לצרכי המחשה בלבד. הם גם עלולים להשתנות ממכשיר למכשיר (הן בשל טכנולוגית המכשיר, שעת הצפיה, תאורת הצפיה וכדומה). עם זאת, עמוד כל מוצג רלוונטי כולל מידות מדוייקות, וכן רכיב צבע (לרבות מספר קטלוגי כנהוג בחנויות החברה) ומידע זה מחייב את החברה, בכפוף לכך שתתכנה סטיות לא מהותיות ממנו. ככל שקיימת סטיה לא מהותית, לא יחשב הדבר כעילה לביטול עסקה, החזר כספי או תביעה אחרת.
 2. הצילומים, התיאורים וכדומה הם לצרכי המחשה בלבד. בהחלט יתכנו מצבים בהם המוצר או השירות שנמסר לכם בפועל יהיה שונה מהמוצג באתר. לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקף העסקה.
 3. גווני העץ אינם בהכרח אחידים. בהזמנת מוצרים המשלבים עץ ייתכן שינוי או חוסר אחידות בגווני העץ, מכיוון שמדובר בחומר טבעי. גווניהם ו/או מראיתם של המוצרים עשויים להשתנות מעט ממוצר למוצר.
 4. צבעי המוצרים באתר. חשוב להבין שהצבעים המוצגים באתר עשויים להראות אחרת בכל מחשב, דפדפן ו/או תאורה אחרת. לכן, הצבעים היחידים אליהם מתחייבת החברה בהזמנות שלכם הינם הצבעים שהקוד שלהם מסומן בעמוד כל מוצר רלוונטי, כפי שהם מתבטאים ב”סרגל הצבעים” בחנויות החברה, ולהם בלבד. חשוב להבין שסטיות מינוריות בצבעים כפי שיתקבלו בידי הרוכש עלולות להתרחש, והדבר אינו יכול להוות עילת ביטול עסקת רכישה.
 5. אם דבר מה אינו ברור – יש לבררו טרם ביצוע ההזמנה. ככל שרכיב כזה או אחר מהעסקה או מהמוצר, מידותיו, צבעיו או כל נושא אחר אינו ברור לכם, אנא אל תבצעו את ההזמנה אלא צרו עימנו קשר (טלפוני או בדוא”ל) ונשיב לשאלותיכם. ביצוע ההזמנה משמעו שהבנתם כל המתואר בעמודי המוצר והסכמתם אליו.

תנאים כלליים להזמנות מוצרים

 • מחירי המוצרים. כל מחירי המוצרים הם אלו הנקובים במועד הרלוונטי בעמוד העסקה (הוא מסמך גילוי פרטי העסקה) והם תקפים רק ביחס למועדים בהם הם מופיעים שם. עם זאת, למען הסר ספק, הם יהיו מחייבים רק לאחר אישור העסקה על ידי החברה. אם נפלה בהם טעות לא יהיה בכך משום התחייבות החברה אלא לאחר מועד אישור העסקה.

כל המחירים הנקובים בעמודים הרלוונטיים ובעמודי ההזמנה מבוססים על החבות במס כפי שהיא ביום ההזמנה. אם וככל שיעלו המיסים המוטלים על המוצר המסופק ו/או על מכירתו (למשל היטלי מלאי, מס קניה, מע”מ וכדומה) טרם לקבלת מלוא התמורה ו/או אספקת מלוא ההזמנה, לפי העניין, יועלה המחיר לרוכש בהתאם, ולא תהיה על כך כל טענה.

המחירים מוצגים בשקלים חדשים בלבד והם כוללים מע”מ.

 • המחירים אינם כוללים הובלה, הרכבה, אחסון, ובמקרים המתאימים – יש להוסיפם. המחירים אינם כוללים הובלה, הרכבה, אחסון וכדומה. הסיבה לכך היא שלא כל מוצר מחייב תשלומים אלו, כולם או חלקם. עם זאת, עליכם החובה לברר האם אתם מעוניינים להעזר באילו מבין שירותים אלו ואחרים שהחברה מציעה, לבחור בהם ולשלם את התשלום ביחס אליהם מעבר לתשלום מחיר המוצר.
 • תשלום. התשלום לחברה בגין כל עסקה יבוצע בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה. באין פירוט כזה, יבוצע התשלום במלואו בעת מסירת המוצרים נשואי ההזמנה לרוכש. כל סכום שלא ישולם במועדו יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ותיווסף אליו ריבית פיגורים מקסימלית כפי שתהיה נהוגה מזמן לזמן בבנק לאומי לישראל. כל סכום שיתקבל אצלנו ייזקף לפי הסדר הבא: על חשבון הוצאות בגין החובות הפתוחים לפי סדר היווצרותם, על חשבון הפרשי הצמדה וריבית בגין החובות הפתוחים לפי סדר הווצרותם ואחרון על חשבון הקרן בגין החובות הפתוחים לפי סדר הווצרותם.

שטרות והמחאות, וכל אמצעי תשלום אחר שניתן לנו, יחשב כחלק מהתמורה ששולמה רק אם ייפרעו במועד הפרעון הנקוב בהם.

איחור בכל אחד מהתשלומים הנקובים ביחס למוצר כלשהו ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם בין הצדדים.

 • העברת הבעלות במוצרים הנרכשים. הבעלות במוצרים נשוא ההזמנות השונות שנרכשו, תעבור לרוכש מהחברה רק עם מסירת המוצר לידי הרוכש וחתימה על אישור מסירה תקין או עם גמר הפרעון המלא של כל התשלומים בגין המוצרים שנרכשו (לרבות הוצאות, הפרשים, אחסנה, קרן וכל הוצאה אחרת); המאוחר מבין השניים.
 • אחריות הרוכש. הרוכש אחראי לשמור על המוצרים, לשאת באחזקתם וביטוחם מרגע קבלתם על ידו או מסירתם.
 • קבלני משנה. החברה תהיה רשאית למסור את ביצוע של כל הזמנה או כל חלק ממנה לקבלני משנה, לפי בחירתה.
 • העדר אחריות במקרה של טעות. ככל שנפלה טעות (קולמוס או אחרת) בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה, ואתם תהיו זכאים להחזרת כספכם בלבד ביחס לאותו מוצר בו נפלה טעות כאמור, ללא גבית דמי ביטול.
 • עלות השילוח והיכולת לשלוח עלולים להשתנות. החברה אינה מתחייבת כי שילוח המוצרים למקומות שונים בארץ יתומחר בצורה זהה ויתכן כי יהיו מקומות בארץ אליהם לא תוכל החברה לבצע שילוח של מוצרים.
 • יתכן שמוצר באתר אינו נמצא במלאי. על אף המצאותם של מוצרים כאלו ואחרים באתר, יתכן כי המוצרים אינם נמצאים במלאי, כי המחיר השתנה (או שהועלה מתוך טעות) או שקיימת תקלה כלשהי עם יכולת החברה לספק לכם את המוצר בתנאים המוצגים באתר. החברה תעשה מאמץ לבטא דברים אלו בעמודים הרלוונטיים, אך אינה מתחייבת לכך. כל עוד העסקה לא אושרה והושלמה בדוא”ל חוזר מצד החברה, אין לראות בדבר התקשרות המחייבת את החברה ואין בכך כדי להטיל עליה אחריות או חבות כלשהי.

אם מטעם כלשהו אושרה ההזמנה על אף שהמוצר המוזמן אינו קיים במלאי, תעניק החברה ללקוח את הזכות לבחור בין ביטול העסקה ללא כל חיוב והחזרת מלוא הכסף שהגיע לחברה, או ביצוע הזמנת מוצר חלופי ותשלום או קבלת החזר על הפרש המחיר בין המוצרים.

 • חתימת כל המסמכים הנדרשים לביצוע ההזמנה – חובה. כל רוכש שרכש מוצרים באתר, מתחייב בעצם פעולת ההזמנה לחתום על כל המסמכים שיידרשו על ידי החברה לצורך השלמת העסקה, לרבות אך לא רק על אישור על מסירת ההזמנה מידי המוביל וכן לתאם בצורה יעילה וסבירה את הליך האספקה ומועדיו.

רוכש אשר יסרב, מכל סיבה שהיא, לחתום על טופס זה או אחר, יראו אותו כמי שחתם על המסמך. ככל שמדובר באישור מסירת ההזמנה, יראו בחתימת הרוכש או בקבלת המוצר ללא חתימה על הטופס כהצהרה שאין לו טענות ביחס למוצר.

 • רק במועד אישור העסקה תחשב ההזמנה ככזו שאושרה על ידי החברה והיא מחייבת.  עם ביצוע פעולת הרכישה באתר תקבלו אינדיקציה לעצם הביצוע (כמו למשל אישור ההזמנה). אולם חשוב להבין שהודעה זו אין משמעה שמדובר בהתחייבות המחייבת את החברה.

רק הודעת דואר אלקטרוני (email) או מסר קצר (SMS) מטעם החברה שנתקבלה אצלכם הכוללת את מספר ההזמנה, המוצר ויתר פרטי ההזמנה ואשר מאשרת את פרעון התשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי (להלן: “אישור העסקה“), תחשב כקיבול ההזמנה וככניסתה לתוקף באופן מחייב.

 • עד לקבלת אישור העסקה, אין לראות בהזמנתכם כאילו אושרה. עד לקבלת אישור העסקה תהיה החברה רשאית שלא לגבות את הכספים להם התחייבתם, לבטל את העסקה או להציע לכם עסקה אלטרנטיבית מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם כלשהי.  
 • אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. החברה רשאית לדרוש, בכל עת, מכל רוכש או מכל מי שכרטיס האשראי שלו שימש לביצוע הזמנה פרטים נוספים כלשהם או אסמכתאות לפרטים המזהים (כגון הצגת תעודת זהות, חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר וכדומה) וכן ככל שידרשו לשם אספקת המוצר שהוזמן לכתובת שהוזמנה.
 • מסירת פרטים כוזבים. מסירת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ואזרחיים כלפיו.

תשלומים:

 • אמצעי התשלום לשיקול דעת החברה. האתר והחברה אינם מתחייבים לקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי, אלא אלו המצויינים בו במפורש בכל עת רלוונטית. לכן, יתכן שאמצעי תשלום אשר הוזן על ידיכם יחדל להיות קביל, ותאלצו להחליפו באחר.

תשלום באמצעות העברה בנקאית מחייב יצירת קשר ישירות עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון 077-9969172 או בדוא”ל aconline@aminach.co.il, והמשך ההתקשרות על פי הנחיותיהם.

 • פרטי אמצעי התשלום לא נשמרים אצל החברה. פרטי כרטיסי האשראי שלכם אינם נשמרים בידי החברה. האתר עושה שימוש בשירותיהן של חברות סליקה חיצוניות ידועות (דוגמת Credit Guard), אשר מפעילות אמצעי אבטחה כמקובל בתחום ומתנהלות לפי מדיניות הפרטיות שלהן – לדוגמא ראו. שמירת הנתונים, השימוש בהם (סליקת התשלומים), מחיקתם וכל פעולה אחרת הינן באחריות אותן חברות, בשליטתן, והחברה אינה מתערבת בכך.
 • עיכוב משלוחים. החברה תהיה רשאית לעכב משלוחים במקרה בו הרוכש אינו עומד בתשלומיו על פי תנאי ההתקשרות בין הצדדים או במקרה בו מתעורר חשש סביר בדבר יכולת הפרעון של הרוכש. עיכוב המשלוחים יכול ויהיה עד למועד בו שולם הסכום במלואו או עד למתן בטחונות להנחת דעת החברה.

אספקת ומסירת המוצר הנרכש

 • העברת הבעלות במוצר לרוכש – רק עם פרעון כל התשלומים וקבלת המוצרים. הבעלות במוצר המוגמר תעבור לרוכש רק עם גמר הפרעון המלא של כל התשלומים או עם מסירת המוצר לידיו, המאוחר מבין השניים. עם זאת, הרוכש יהיה אחראי לשמירת המוצרים, אחזקתם התקינה וביטוחם החל מרגע קבלתם לידיו.
 • קביעת תאריך אספקה – עם אישור העסקה. זמן קצר לאחר שתקבלו אישור עסקה, החברה תיצור עמכם קשר טלפוני לפי הפרטים שמסרתם, על מנת לתאם את מועד אספקת המוצרים אליכם. לכן חשוב שפרטי הקשר שתמסרו יהיו מדוייקים, עדכניים ונכונים.

מועד האספקה יתואם אתכם לפי לוח הזמנים של החברה, לוח הזמנים שלכם ונסיבות חיצוניות (דוגמת חגים או זמינות המובילים).

הרוכש מתחייב כי הוא ימתין למובילים במועד ובמקום שתואם לאספקת המוצרים, יבדוק אותם, יקבל אותם ויחתום על הטפסים הנדרשים לשם שחרור המוצרים לידיו. כל עיכוב או הפרעה מצד הרוכש במסירת המוצרים, תחשב כהפרת הסכם ומומלץ להמנע ממנה.

 • זמן האספקה. זמן האספקה יחושב החל מהיום בו נתקבל אצל הרוכש אישור העסקה. אם תנאי ההזמנה כוללים תשלום על החשבון, יתחיל זמן האספקה להיות מחושב החל מיום הפרעון בפועל של התשלום הראשון ולא ממועד העסקה.

אנו מתחייבים כי בתוך 3 ימי עבודה ממועד קבלת אישור העסקה, נציגי החברה ינסו (לפחות פעמיים) ליצור עמכם קשר באמצעי הקשר שהשארתם בידינו (דוגמת טלפון או דוא”ל) ויתאמו עמכם מועד לביצוע האספקה, בהתאם להתחייבותנו ובכפוף לתיאום עמכם, שיהיה לא יותר מ-28 ימי עבודה ממועד השיחה.

אנו נעשה כל שביכולתנו לעמוד במועד האספקה. אולם חשוב להבין ששיתוף הפעולה וההענות שלכם הכרחיים. ככל שלא תשתפו פעולה באספקה בפועל, הרי עיכובים יהיו באחריותכם בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.

 • מועד האספקה תלוי בבצוע כל התשלומים הנדרשים טרם לו ובהתנהלות הרוכש. מובהר, שככל ונדרשים מהרוכש תשלומים כלשהם (בגין אותה הזמנה ספציפית או הזמנה אחרת מהחברה או חברות קשורות עימה שטרם הושלמה) שמועד פרעונם הוא טרם למועד האספקה ההסכמי, אך הם לא נפרעו מטעם כלשהו, החברה רשאית לעכב את מועד אספקת המוצרים, כולם או חלקם, עד לפרעון כל התשלומים שטרם נפרעו (או מסירת בטוחות ישביעו את רצונה של החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי), והדבר לא יחשב כהפרה אלא כהארכה חוזית ומוסכמת של מועד האספקה.

כן רשאית החברה לעכב את אספקת המוצרים, כולם או כל חלק מהם, בכל מקרה בו טרם שולמה התמורה המלאה בגינם אך מתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, על כי הרוכש לא יוכל, או לא ירצה לבצע את מלוא התשלומים או שמתעורר חשש אחר בדבר יכולת הפרעון של הרוכש.

עיכובים או חסר שיתוף פעולה מצד הרוכש בתיאום מועד אספקה או בביצוע האספקה, יאריכו את מועד האספקה החוזי בתקופה דומה לזו שנגרמה עקב אותם עיכובים או חוסר שיתוף פעולה, והדבר לא יחשב כהפרת הסכם מצד החברה.

אם הרוכש לא יקבל את המוצרים במקום ובמועד המתואם עימו, הוא יחוייב בהובלה נוספת.

 • חישוב מועדים. כל מועדי האספקה נקבעים בהתאם לימי העבודה (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד אישור השלמת ההזמנה לעיל.
 • הרוכש מתחייב לקבל את המוצר במועד ובמקום המוסכם. כאשר מוצר הובל וסופק לרוכש, מתחייב הרוכש לקבל את המוצר במקום ובזמן שנקבעו לאספקתו, ולא – יחוייב הרוכש בכל הובלה ואספקה נוספות שיתחייבו כתוצאה מכך.

איחור או עיכוב או הפרעה של הלקוח בקבלת המוצרים העולה על שבעה ימים ממועד האספקה יחשב הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

 • אספקת המוצר שנקנה תבוצע לכתובת שהוקלדה בדף ההזמנה. החברה תהיה אחראית לביצוע אספקת המוצר שנקנה לכתובת שהוקלדה בדף ההזמנה (אלא אם סוכם לאחר מכן טלפונית אחרת), תוך המועדים המוסכמים וכמפורט לעיל. לכן חשוב גם להדגיש, שאם מכל סיבה לא יוכל הרוכש לקבל את המוצר במועד הקבוע, או שהאספקה תדחה על ידו או בשל גורם חיצוני שאינו בשליטת החברה, ידחה מועד האספקה והרוכש לא יוכל לטעון שהמוצרים לא סופקו במועד המובטח.
 • קבלת המוצר, בדיקתו ופגמים בו. על הרוכש לבדוק את המוצר מיד במועד קבלתו ומסירתו לידיו, ולהודיע לחברה מיידית עם גילוי כל פגם, ליקוי או אי התאמה (להלן: “פגם“) באמצעות דוא”ל ac.online@aminach.co.il או טלפון 077-9969172. ככל שהרוכש לא הודיע באחת מהשיטות על פגם כאמור בתוך 24 שעות ממועד מסירת המוצר, יראו את המוצר המסופק כאילו סופק בהתאם להתקשרות בין הצדדים ולתנאיה והרוכש לא יהיה זכאי להסתמך על אותה אי התאמה.

ככל שהיה במוצר פגם שאינו ניתן לגילוי בבדיקה סבירה מיד עם מסירת המוצר, יודיע הרוכש לחברה על הפגם האמור מיד עם גילויו, ולא יאוחר מעשרה (10) ימים לאחר מועד המסירה. ככל שהרוכש לא הודיע באחת מהשיטות מעלה על פגם כאמור בתוך עשרה ימים ממועד מסירת המוצר, יראו את המוצר המסופק כאילו סופק בהתאם להתקשרות בין הצדדים ולתנאיה והרוכש לא יהיה זכאי להסתמך על אותה אי התאמה.

 • כל טענה בדבר פגם במוצר שנתקבל אצל הרוכש תוצג על ידו מיד עם בדיקת המוצר במקום האספקה והמסירה. חתימת הרוכש על טופס קבלת ההזמנה (או סירוב לחתום ולהוסיף את הפגמים הנטענים) הינה הוכחה, כי הרוכש בדק את המוצר וכי המוצר שלם ומתאים לצרכיו. רוכש אשר לא יטען טענת פגם עם קבלת המוצר ייחשב כרוכש אשר קיבל מוצר ראוי, ונטל ההוכחה כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר יהא עליו.
 • פגמים בבד. על אף כל האמור לעיל, ככל שקיימות תלומות ביחס לפגמים בבד המורכב על המוצר אותו קיבלתם, יש להפנותם למחלקת שירות לקוחות לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד מסירת המוצר.
 • אי קבלת טענת פגם במוצר. החברה רשאית בכל עת שלא לקבל טענת פגם באם לא נטענה כאמור בהזדמנות המפורטת מעלה בסעיף ‎49 לעיל. הרוכש נדרש לבדוק את המוצר שנרכש בזמן קבלתו ובטרם החתימה על טופס קבלת המוצר.
 • אחריות החברה לפגמים. החברה לא תהיה אחראית לפגמים שנתגלו במוצר ולא תחוייב בתיקונו,
 • אלא אם נתן לה הרוכש הזדמנות סבירה לבדוק את הפגם מיד עם גילויו, ובתנאי שהרוכש מילא אחר כל הוראותיה של החברה בעניין הטיפול בפגם.
 • דמי אחסנה. ככל שמועד האספקה ידחה על ידי הרוכש או באשמתו, החברה אינה מתחייבת להוסיף ולהחזיק במוצרים במחסניה יותר מ-14 ימים (שבועיים) ממועד האספקה המוסכם. החברה עשוייה, מסיבותיה ולפי שיקול דעתה, להמשיך ולאחסן את המוצרים במחסניה מעבר לכך, ובמקרים כאלו ישלם הרוכש לחברה ויהיה חייב לה ביחס לכל פריט המאוחסן בנפרד 200 ש”ח לשבוע השלישי, 300 ש”ח לשבוע הרביעי, 400 ש”ח לשבוע החמישי והחל מהשבוע השישי ביחס לכל שבוע מצטבר – 500 ש”ח.

ככל שהחברה תחליט שלא להוסיף ולאחסן את המוצרים המוזמנים מעבר ל-14 הימים הראשונים, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה על כך והוא יחוב בדמי האחסון שלעיל.

 • ביטול עקב אי איסוף. החברה רשאית לראות בהתנהלות שכרוכה באי איסוף המוצר באיסוף עצמי עד למועד שנקבע או עיכוב בביצוע אספקה של מוצר כהודעת הרוכש בדבר ביטול העסקה. אם החברה תחליט כך, היא תודיע על כך לרוכש, תהיה רשאית לגבות מהרוכש דמי ביטול ולקזז כל סכום אחר המגיע לה מהתמורה ששולמה.
 • תנאי האספקה וההרכבה. הרוכש מתחייב לדאוג שתנאי העבודה של נציגי החברה שמובילים ו/או מרכיבים את המוצרים יהיו סבירים ויאפשרו לעבוד בצורה עניינית ויעילה.
 • אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. מעת לעת יתכנו אזורים המוגבלים לאספקה, דוגמת אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו על ידי מערכת הביטחון, משטרת ישראל או החברה. במקרה כזה תהיה החברה רשאית שלא לספק את המוצר או לספקו למקום שיהיה סמוך במידת האפשר למקום האספקה המבוקש, לפי הנסיבות.
 • תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה או קשיים בהכנסת המוצר לבית הרוכש (דוגמת העלאה לקומה גבוהה, חדר מדרגות צר או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הרוכש וכדומה). במקרה כזה או דומה לו החברה רשאית לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר ו/או כפי שיוסכם באופן פרטני מול הרוכש. ככל שתשלום זה לא ישולם, לא תהיה החברה מחוייבת בהשלמת האספקה. תוכלו לראות כאן [לינק] פירוט של מחירי השירותים הנוספים שיתכן ויהיו רלוונטיים אליכם.
 • איסוף עצמי. ככל שתהיו מעוניינים באיסוף עצמי ממחסני החברה, עליכם לתאם זאת מול החברה במישרין, ואך ורק ככל שהדבר אפשרי לפי דף המכירה של המוצר. איסוף המוצר יתבצע עד 14 ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה או בכל תאריך אחר שיסוכם בכתב עם החברה.
 • פתיחת המוצרים לאחר פתיחתם או הרכבתם. המוצרים הנמכרים באתר הם מוצרים שפתיחתם או הרכבתם עלולות לפגוע בהם. לכן, אם קיבלתם מוצר ואתם מעוניינים לבטל את העסקה או להשיבו, וכתוצאה מפתיחת המוצר או השימוש בו יינזק ערכו בדרך אחרת, החברה רשאית כתנאי לביטול – לחייב אתכם בתשלום ביחס לירידת הערך או הנזק למוצר.
 • אין אחריות על פעולות צד שלישי. החברה אינה אחראית לנזקים מכל סוג שהוא שיגרמו למוצרים שהובלו או הורכבו על ידי אחרים שאינם מוסמכים מטעמה.

כח עליון

 • כח עליון ועיכובים. על אף כל האמור בהסכמים בין הצדדים בכל מקום אחר, החברה לא תהיה אחראית לתקלות ו/או עיכובים בגין ביצוע התחייבויותיה כלפי הרוכש, אם העיכוב או התקלה היו תוצאה (מלאה או חלקית) מסיבות שאינן בשליטתה המלאה, לרבות אך לא רק: מחסור בלתי צפוי בחומרי גלם מסיבה כלשהי, מחסור בלתי צפוי בכח אדם מסיבה כלשהי, מלחמות ומבצעים צבאיים, פעולות טרור, מילואים, גיוס כללי, שביתות, השבתות, עיצומים וכדומה.

ככל שיקרה ארוע כח עליון, יוארך זמן האספקה בהתאם.

ככל שהארוע נמשך יותר מ___ שבועות, רשאי כל אחד מהצדדים לבטל את העסקה שאושרה בהודעה בכתב לצד השני, בלא שהצד השני יהיה חייב באחריות או תשלום כלשהו.

אחריות למוצרים

 • שימוש בחומרים ובטכנולוגיות איכותיים. מוצרינו עשויים מהחומרים איכותיים ומטכנולוגיות מתקדמות. במהלך ייצורם נתונים המוצרים לביקורות קפדניות ונמתקדמות. עובדות אלו יחד עם טיפול נבון ונכון מצידכם וזהירות בשימוש במוצר יגרמו להארכת חיי המוצרים. הנכם מתבקשים להשתמש ולנקות את המוצרים בהתאם להנחיות שקיבלתם, המפורטות בתעודת האחריות או מצויות באתר שלנו. לדוגמא בלבד, המנעו משפשוף משטחי הבד ועשו שימוש בשואב אבק בלבד, ובזהירות, לשם ניקויים; הקפידו להשאיר מרחק בין פיית שוואב האבק למוצר ולבד; אין להשתמש בחומרי ניקוי עלולים להכתים את הריפוד; וכדומה.
 • היקף אחריות החברה. היקף אחריות החברה לשלמות המוצרים, ולכך בלבד, הינה לתקופה המפורטת בתעודת האחריות שצורפה למוצרים שימסרו (המוקדם מבין השניים), ולא מעבר לכך.

לא יהיה בדבר מה האמור במסמך זה, באתר האינטרנט או בהתנהלות נציגי החברה כדי להוסיף על האחריות שהחברה נטלה על עצמה בתעודת האחריות, ובה בלבד.

עם זאת, החברה לא תישא באחריות כלשהי ביחס לקלקול, בלאי או נזק שיגרם למוצר כתוצאה מחבלה, תאונה, טיפול או שימוש רשלני, בלתי נכון או בלתי סביר. מוצר שלא צוין פגם כאמור בתעודת המסירה יחשב כמוצר שאינו פגום בפכמים אלו בעת מסירתו.

 • פגמים בריפוד. תלונות על פגמים בריפוד המוצרים או כל פגם אחר במוצר יש להפנות למוקד קשרי לקוחות בטלפון 077-9969172 או דוא”ל ac.online@aminach.co.il לא יאוחר מ-14 יום ממועד מסירת המוצר.
 • תנאי האחריות בתום השנה הראשונה. בתום השנה הראשונה לרכישת המוצר, יישא הלקוח בעלות ביקור הטכנאי. במקרה והתיקון מחייב את העברת המוצר למפעל, יישא הלקוח בעלויות ההובלה ובשעות העבודה.

מניעת גישה לפעילויות באתר

 • מניעת גישה לאתר או לשירותיו. החברה רשאית, בכל עת, למנוע מכל משתמש באתר או רוכש את השימוש, כולו או מקצתו, בכל אחד ואחד משירותי האתר, כולו או חלקו או לבטל כל גישה לאתר מכל סוג שהוא, והכל לפי שיקול דעת החברה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת; כמו כן רשאית החברה לבטל את תוקפו של כל רישום וכל הפרטים שמסר המשתמש (לרבות כל חשבון, שם משתמש, סיסמא וכיוב’).

מניעת גישה זו לא תחייב את החברה למחוק את הפרטים שנשמרו אצלה עד לאותה עת, ככל שהם נדרשים לשם ניהול האתר, שיפורו, בקרת איכות וכמובן מטעמי הנהלת חשבונות, דיני מס, הגנה משפטית ומטרות דומות אחרות.

 • הסיבות למניעת גישה, לפי שיקול דעת החברה. החברה רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה, ובמיוחד (אך לא רק) אם המשתמש הפר את התקנון, את החוק או כל דין, גרם נזק לאתר או לחברה או סיכן אותם בדרך כלשהי, באופן שעלול לפגוע לפעילות האתר, החברה או כל צד קשור. אין בפעולת החברה כאמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לזכותה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הוראה אחרת, לרבות בתקנון אלו.

קישורים

 • החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות באתרים מקושרים. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, דפים ושירותים שונים המופעלים על ידי אחרים. במצב כזה, עליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אתר כאמור, שכן הם יהיו אלו שיחייבו אתכם, ולא התקנון ומדיניות הפרטיות החלים באתר זה.
 • דיווח על קישורים שאינם תקינים או מפרים. אם נתקלתם בקישור שאינו תקין, קישור שלדעתכם מפר זכות כלשהי או כל בעיה אחרת בתכני האתר, אנא הודיעונו ואנו נטפל בכך בהתאם ולפי הצורך. בכל מקרה, הלחיצה על הקישור והכניסה לאתר מקושר הינה באחריותכם הבלעדית. החברה אינה אחראית ולא תשא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבוחר להיכנס לאתר מקושר.
 • המצאות קישור באתר אינו מהווה המלצה או קשר עם אותו אתר. עצם המצאות קישור באתר לאתר אחר אין בה משום הסכמה עם האמור באותו אתר, לא מצג כאילו המידע באתר השני נכון, מלא, חוקי, אמין או עדכני ואין להסתמך על כך.

קניין רוחני באתר

 • זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר ובכל הנכלל בו – בבעלות החברה בלבד. זכויות הקניין הרוחני באתר, הן ביחס לאתר עצמו והן ביחס לכל מוצר, שירות, תוכן, נתון, סימן, שם, מידע, לוגו, תמונה, פרסומת, כתבה, טקסט, וידאו, אודיו, עיצוב, יצירה וכל נשוא אחר של זכות קניין ו/או קניין רוחני, לרבות כל תוכנה ו/או קוד, עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסוד מסחרי בהם, הינן של החברה בלבד, ו/או של כל מעניק רשיון רלוונטי.
 • הרשיון שניתן לכם. החברה מעניקה לכם בזאת רשיון שימוש פרטי, לא בלעדי, לא ניתן להעברה, מוגבל בתנאיו לגישה ושימוש באתר לשם עיון בדפי האתר והזמנת המוצרים המפורטים בו מהאתר עצמו, הכל לפי הממשק הפעיל באתר ללא עקיפה שלו, וזאת בלבד.
 • הרשיון אינו כולל. הרשיון שניתן לכם אוסר, ואינו כולל, את מי מהפעולות הבאות:
  • מתן רשיון משנה או השכרת חלק כלשהו מהשירות או המוצרים;
  • הנדסה חוזרת, דה-קומפילציה, רשות לפרק, לשנות, לתרגם, לעבד, לערוך או לבצע כל נסיון לבצע את האמור מעלה ביחס לשירות או לקוד האתר.
  • ליצור מחדש, להעתיק, להפיץ, למכור, לסחור, לשנות את ממשק האתר, להסיר סימנים מזהים או סימני מסחר אחרים או לעשות כל שימוש אחר באתר או בשירות, לצרכים שאינם פרטיים.
  • למכור בצורה מסחרית את מוצרי החברה או לעשות שימוש בשמות, מותגי וסימני החברה וחברות קשורות.
 • איסור גורף על פעולות שאינן מותרות במפורש. כל פעולה בתכנים ו/או בחלקם שאינה מותרת במפורש על פי דין, אסורה אלא אם ניתנה הסכמת האתר או בעל הזכויות בתוכן הספציפי במפורש ובכתב.

מאמרים באתר, תכנים אחרים והגבלת אחריות החברה

 • התכנים באתר לצרכי השכלה בלבד ואינם ממצים או מחייבים. האתר יכלול מעת לעת מאמרים, הסברים, ביקורות, המלצות וכדומה (להלן ולעיל: “התכנים“). חשוב להדגיש, שעל אף ניסוחם של התכנים, אין לראות בהם המלצה, פתרון אישי ספציפי או תחליף לייעוץ מקצועי אלא עזרה והשכלה כללית בלבד. ככל שיש באתר תכנים שרלוונטיים אליכם, אנא אל תסמכו עליהם לבדם שכן יתכן שלא יהיו רלוונטי למקרה הספציפי שלכם. אנא גשו והתייעצו עם מומחה בתחום הרלוונטי ולא על התכנים לבדם.
 • החברה אינה אחראית לתכנים שבאתר. החברה פועלת על מנת לוודא את דיוק ונכונות התכנים שבאתר. אולם, התכנים וכל יתר המידע שבאתר מוצגים כפי שהושגו על ידי החברה בדרכים שונות, כפי שנמסרו לחברה ובאופן שבו החברה מפרשת מידע זה בעצמה. הם אינם מוצגים כמצג מחייב, אין להסתמך עליהם ואין אחריות ביחס אליהם.
 • התכנים באתר אינם מחליפים את חובתכם לבדוק אותם. אין בתכני האתר, בהצגתם או באי הצגתם כדי להחליף את חובתו של כל אחד ממשתמשי האתר והלקוחות לבדוק כל תוכן כאמור, להתייעץ עם כל מי שימצא לנכון ולבצע כל פעולה על מנת למנוע הסתמכות על נתון או המלצה שגויים.

הגבלת אחריות והעדר מצגים

 • העדר האחריות והעדר המצגים כמפורטים מטה, מתייחסים הן לאתר, הן לתכנים שבו והן למוצרי החברה עצמם, הכל בהיקף המקסימלי הניתן על פי כל דין רלוונטי.
 • המוצרים והאתר כמות שהם וללא מצגים. האתר, התכנים ואף המוצרים הנמכרים נמסרים לשימושכם “כמות שהוא” (As Is), וכפי שהם זמינים בלבד. החברה וכל מי מטעמה שוללת באופן חד משמעי כל מצג מכל סוג שהוא (ישיר, תוצאתי, עקיף, מרומז, בכתב או בעל פה), לרבות אך לא רק מצגים ביחס להתאמת האתר והתאמת המוצרים לצרכיכם או למטרה ספציפית, לתפקוד מסויים, לפונקציונאליות מסויימת, לאמינות, לזמינות, למסחריות, לתפקוד, לאי הפרה או לתוצאות ספציפיות כתוצאה משימוש בהם.
 • הגבלת אחריות כללית. אחריות החברה למוצרים תהיה מוגבלת כמפורט בכתב האחריות שצורף לכל מוצר ולנזק ישיר בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור שאינו מכוסה בתעודת האחריות.

מעבר לכך, החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה או נזק תוצאתי (לרבות אובדן רווחים או אי נוחות ועוגמת נפש וכדומה), עקיף, עונשי או אחר מכל מין וסוג שהם שנגרמו כתוצאה משימוש במוצרים, באתר, בתכניו, במידע המוצג באמצעותו או בהזמנות שיבוצעו דרכו.

 • השימוש באתר ובמוצרים על אחריותכם בלבד. כל שימוש באתר ובמוצרים הנרכשים באמצעותו הוא באחריותכם בלבד.
 • העדר אחריות לנזקים שנגרמו למוצרים לאחר המסירה. מוסכם, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם למוצרים עצמם או לשמירת המפרט הטכני או מצבם הטכני או הפיזי, החל ממועד מסירתם לרוכש.
 • העדר אחריות להתאמת המוצר לייעודו או מפרטים שנמסרו מהרוכש. החברה אינה אחראית להתאמת כל מוצר לייעוד לשמו נרכש על ידי הרוכש וכן לא לטיבם של מפרטים שהתקבלו מאת הרוכש, אלא אם ההסכם בין הצדדים קובע במפורש אחרת.
 • אחריות כלפי הרוכש בלבד. ככל שבתנאים אלו או בכל מסמך אחר מתחייבת החברה התחייבות כלשהי, הרי התחייבות זו מתייחסת לרוכש המקורי של המוצר והיא תפקע בכל מכירה ו/או העברה של המוצר לצד שלישי כלשהו.
 • העדר אחריות לתקלות. החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי לא תהיה כל תקלה מסוג כלשהו בפעולת האתר וכן אינה יכולה להתחייב כי האתר יפעל באופן תקין כל ימי השנה בלא כל הפסקה (להלן: “תקלה“). עם זאת, החברה תפעל על מנת למנוע או לתקן כל תקלה כאמור בהקדם ואם נתקלתם בתקלה שכזו – אנא הודיעונו. החברה לא תהיה אחראית לכל תוצאת תקלה כאמור.

בהתאם לא תהיה  החברה אחראית לכל תקלה, איחור, או שיבוש כלשהו בפעולות האתר, בשירותים המוענקים על ידי האתר, בביצוע ההזמנות. בהצגת הפריט, בקיומו של הפריט במלאי או בכל תקלה אחרת הכרוכה באתר, במוצרים ובהזמנות, לרבות אך לא רק תקלות שמקורן ברשת הבזק, ברשת האינטרנט או ברשתות הסלולאריות וכן לנזק שנגרם מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במלואה באתר בלבד, לדוגמא ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה מצווים ו/או תקנות וחקיקה אחרת, הוראות של רשויות ממשלתיות או רגולטוריות, גורמי טבע וכח עליון וכדומה. ארועים אלו לא ימנו במסגרת התקופות בהן התחייבה החברה במסגרת ההזמנות שאושרו.

 • החברה אינה יכולה למנוע גישה לא מורשית. החברה מיישמת מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר ולמשתמשים בו, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהאתר, הליך הזמנת המוצרים והשירותים בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • החברה אינה אחראית לנוזקות ווירוסים. החברה אינה יכולהלהיות אחראית לפעולתן של תוכנות מזיקות דוגמת וירוסים, “סוסים טרויאניים” וכל קוד מזיק אחר. החברה מפעילה תוכנות לאיתורן של תוכנות מזיקות כאמור, אולם כל תוכנה מזיקה שתפגע במשתמש עקב שימוש בשירותי האתר אינה באחריות החברה, שכן אין ביכולתה של זו למנוע את הופעתן של התוכנות המזיקות לחלוטין.

שינויים באתר והפסקת השירות

 • כל רכיב באתר ובתכניו נתון לשינוי בכל עתוללא הודעה. מבנה האתר, חזותו, תכניו, המוצרים (לרבות כל פרטיהם ופרטי העסקה הרלוונטית), הפרסומות, התוכנות, החברות בו וכל עניין אחר בו נתון לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם כמו גם תפעול האתר השוטף עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות. החברה לא תהיה אחראית לכל טענה או דרישה שתעלה עקב כך.
 • לרבות ביטולו של הרכיב. לכן, החברה רשאית גם לבטל כל מוצר, רכיב או שירות הנכללים בו, ללא כל חבות.
 • רק עסקה שאושרה אינה כפופה לזכות לשינוי. למרות כל האמור לעיל ולמרות זכות החברה לבצע כל שינוי לפי שיקול דעתה באתר הרי שזכותו של הרוכש לקבל את המוצר שהזמין, לפי תנאיו כפי שפורטו באתר ובמסמך השלמת ההזמנה, במועד האספקה הרלוונטי (כנגד מלוא התמורה אותה התחייב לשלם במועדה לחברה בגין המוצר) לא תפגע.

שונות

 • האתר אינו מיועד לשימוש על ידי קטינים. בעצם השימוש והגלישה באתר הינך מצהיר שעברת את גיל 18 ושאינך קטין.
 • מוסכם כי רישומי החברה ומערכותיה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאכוף את התקנון על כל חלקיו כהגדרתו מעלה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתו מצד מי מהמשתמשים, הקונים או צד שלישי כלשהו.
 • השימוש באתר וכן תקנון זה בו כפופים אך ורק  לחוקי מדינת ישראל, ללא כללי הפניית דינים ביחס לסמכות הבינלאומית.
 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת עם החברה, לרבות כתוצאה מהשימוש באתר, במוצרים שנרכשו באמצעותו ומכל עניין הקשור בכך יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב – יפו במדינת ישראל, אלא אם בחרה החברה במקום שיפוט אחר.
 • החברה תהיה רשאית בכל עת למכור את השליטה בה ו/או את פעילותה ו/או את נכסיה, רובם ו/או חלקם (לרבות כל נתון, מאגר מידע או רשימות אחרות הנשמרות אצלו לצורך עסקיו) בכל דרך שהיא לכל גוף אחר, לרבות להסב את ההתקשרות בתקנון זה לכל גוף כאמור, להתמזג עם כל גוף אחר וכיוב’.
 • תקנון זה מהווה הסכם אשר מחייב את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • החברה תהיה בכל עת רשאית לפעול בלא כל הגבלה לשם מילוי כל דרישת כל רשות מוסמכת, מבלי שהדבר יחשב כפגיעה במשתמש או ברוכש בדרך כלשהי, לרבות מסירת כל פרט שנדרש על ידי רשות מוסמכת שכזו.
 • ככל שערכאה מוסמכת תקבע שחלק כלשהו מתקנון זה שאינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי כל חלק שנשלל תוקפו או שאינו ניתן לאכיפה ייחשב כאילו הוחלפו בחלק מקביל תקף ואכיף שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
 • ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ”י התקנון במקרה מסוים, לא ילמדו מכך גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ”י מסמך זה.
 • תקנון זה (על כל רכיביו כמפורט מעלה) וכל מסמך משפטי מחייב אחר הנכלל באתר זה או עליו חתם הרוכש מהווים את ההסכם השלם והמלא בין הרוכש לבין החברה, ומחליפים כל תקשורת ו/או הצעה קודמת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין הצדדים ביחס לכל רכישה ספציפית.
 • גירסה מודפסת של תקנון זה, של כל יתר ההסכמים הנזכרים לעיל ובאתר ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים כלשהם.
 • בכל שאלה, בקשה, בירור או נושא אחר תוכלו לפנות אלינו לשירות לקוחות:
  • בדוא”ל (מייל) ac.online@aminach.co.il
  • בטלפון 077-9969172
  • למשרדינו ב- עמינח משרדי ההנהלה – אזור התעשייה ניר צבי.
 • הנוסח הנוכחי נכנס לתוקפו ביום 04.07.2020.

קניה נעימה.

נשמח לשמוע מכם

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות הטופס הבא, אנא מלאו פרטיכם ונוכל לחזור אליכם במהרה

מוקד שירות לקוחות

מוקד שירות מכירות

פנייה דרך ה-Whatsapp